O NAS

Witamy na naszej stronie

Firma Dbaj ze Świętajna zajmuje się głównie przetwarzaniem odpadów zielonych i wytwarzaniem kompostu :
-z trawy, liści i gałęzi zbieranych na terenie Regionu Centralnego wojewówdztwa warmińsko-mazurskiego. Wytworzony w procesie kompostowania produkt może służyć do:
– użyźniania gleby
– rekultywacji terenów poprzemysłowych
– aranżowania terenów zieleni miejskiej

Zezwolenie Ministra Rolnictwa na zastosowanie środka poprawienia jakości gleby

Projekt unijny

Dbaj_plakat

Mapa dojazdu