Nasza kompostownia przyjmuje zamówienia od gospodarstw rolnych oraz innych przedsiębiorstw zainteresowanych zakupem produktów kompostowych z przeznaczeniem do rolniczego wykorzystania.

Istniej możliwość zorganizowania spotkania w siedzibie Państwa firmy, na które dojedziemy w dogodnym dla Państwa terminie, w celu prezentacji naszych produktów.

Kompostownia odpadów

  1. Kompostownia odpadów zielonych ma na celu przetwarzanie odpadów zielonych tl. trawy, liści, gałęzi zbieranych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Proces kompostowania przebiega w systemie zamkniętym napowietrzanym trwającym do 6 tyg. Dowożone odpady są mieszane w odpowiednich proporcjach wraz z dodaniem materiału strukturalnego w celu poprawienia zachodzącego procesu a następnie formowana jest pryzma. Proces kompostowania przebiega w systemie polowym/pryzmowym trwającym do 9 miesięcy..

Wytworzony w ten sposób kompost może służyć do:

  • użyźniania gleby
  • rekultywacji terenów poprzemysłowych
  • aranżowania terenów zieleni miejskiej

Kompostownia odpadów ulegających biodegradacji o przepustowości 9000Mg/rok posiada 2 bioreaktory zamknięte oraz plac intensywnego dojrzewania.