• Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami (WPGO) od 01.06.2018 instalacja kompostowni w Świętajnie została wpisana jako regionalna Instalacja Przetwarzanie odpadów (RIPOK) dedykowana odpadom BIO.
  • Głównym celem instalacji jest odzysk odpadów BIO i doprowadzenie kompostu do produktu sprzedawalnego dopuszczonego przez Ministerstwo Środowiska jako nawóz naturalny polepszacz gleby.
  • Na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie znak OŚ-GO 7244.42018 wydanej dnia 29.05.2018 przyjmowane są odpady głównie:

– odpady ulegające biodegradacji komunalne (trawy,liście,gałęzie)

– odpady kuchenne ulegające biodegradacji

– odpady piekarnicze

– odpady spożywcze przeterminowane (dotyczy odpadów kuchennych)